POVEĆAVA SE BROJ PREGLEDA U KOVID AMBULANTU U PIROTU 13012022

Peti talas epi­demi­je korona virusa evi­den­to je po~eo i u Piro­tu. Posled­njih dana pove}ava se broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti u Tijabari.