SUTRA NOVOGODIŠNJI HUMANITARNI KONCERT UČENIKA MUZIČKE ŠKOLE 21122021

Novogodi{nji kon­cert u~enika OM[ ćć”Dr Dragutin Gostu{ki” ove godine je human­i­tarnog karak­tera. Odr‘ava se sutra od 18 sati u sali Doma kulture.