GACEV VICEŠAMPION SRBIJE

Pirot­s­ki stonotenis­er Alek­sa Gacev osva­jan­jem dru­gog mes­ta na dr‘avnom prven­stvu koje je odr‘ano u Be~eju. U redovnoj rubri­ci Sport­s­ki vikend i o ko{arci i futsalu.