DRAGOLJUB ZLATKOVIĆ: KNJIŽEVNI JEZIK VEŠTAČKI, A DIJALEKT NIJE STABILAN 14122021

Srp­s­ka akademi­ja nau­ka i umet­nos­ti i Insti­tut za srp­s­ki jezik SANU, objav­ili su Drugu dop­unu Re~niku pirot­skog gov­o­ra kao srp­s­ki dijalektolo{ki zbornik. Autor Re~nika pirot­skog gov­o­ra je Dragoljub Zlatkovi}.