U GIMNAZIJI PROMOVISAN UDŽBENIK ZA POČETNO UČENJE RUSKOG JEZIKA

Pirot­s­ka Gim­naz­i­ja danas je bila doma}in pred­stavnici­ma Kom­pani­je NIS i autori­ma ud‘benika za po~etno u~enje ruskog jezi­ka koji je pro­mo­visan u Piro­tu.