SVETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS‑a

Danas se obele‘ava Svet­s­ki dan borbe pro­tiv HIV‑a. U okrugu od po~etka godine nema reg­istrovanih novobolelih. Retro­virus­na ter­api­ja lekovi­ma dos­tup­na je i u Srbiji.