DVODNEVI SEMINAR PODRŠKA U UNAPREĐENJU POLOŽAJA ROMKINJA

U Piro­tu je danas zavr{en dvod­nevni tren­ing pro­gram u okviru pro­jek­ta  Romk­in­je za dru{tvo bez rod­no zas­no­vanog nasil­ja. Predava~i su bile aktivistk­in­je Udru‘enja Romk­in­ja  Osvit  iz Ni{a.