ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB DOČEKUJE EKIPU MILEŠEVKE 25112021

U 8.kolu Druge ‘enske lige @KK Gim­naz­i­jalac Tigar do~ekuje sutra u Hali Kej ekipu Mile{evka iz Pri­je­pol­ja. Tren­er Vlad­i­ca Ran|elov veru­je da uz podru{ku sa trib­i­na nje­gov tim mo‘e da ost­vari tre}u pobedu u sezoni.