NIJE BILO KAZNI ZA NEPOŠTOVANJE PROTIVEPIDEMIJSKIH MERA U UGOSTITELJSKIM I DRUGIM OBJEKTIMA 24112021

Inspek­tori redovno sprovode kon­trolu primene pro­tivepi­demi­jskih mera. U Piro­tu se propisane mere uglavnom po{tuju.