RADNIČKI DOMAĆIN EKIPI BUDUĆNOSTI

Pred­sto­ji posled­nje kolo jesen­jeg dela prven­st­va Srpske lige istok. Radni~ki do~ekuje ekipu Budu}nost iz Popov­ca.