LISCA RADI PUNIM KAPACITETOM

Kon­fek­ci­ja Lis­ca iz Babu{nice dobro se nosi sa svim prob­lemi­ma koje je donela ova god­i­na. Proizvod­ni kapaciteti su mak­si­mal­no uposleni tokom cele godine.