UČENICE GIMNAZIJE ČLANICE UNIJE SREDNJOŠKOLACA SRBIJE

U~enice pirotske Gim­naz­i­je postale su od ove godine ~lan­ice Uni­je srednjo{kolaca. Do sada su orga­ni­zo­vale neko­liko aktivnos­ti, a u planu im je da u budu}e uklju~e vi{e vr{njaka.