PROJEKCIJA DOKUMENTARNOG FILMA ”PRIČA O VIŠNJI” U BEOGRADU 16112021

U Jevre­jskom kul­turnom cen­tru ”Oneg [abat” u Beogradu sino} je odr‘ana srp­s­ka pro­jek­ci­ja doku­men­tarnog fil­ma ”Pri~a o Vi{nji”, fil­ma koji se bavi spasa­van­jem jevre­jske dece u Piro­tu tokom Dru­gog svet­skog rata. Film je iza­z­vao veliko intereso­van­je stru~ne javnosti.