PROMOCIJA KNJIGE ”OBNOVA I GRADNJA HRAMOVA IZVORSKE PAROHIJE”

Pro­mo­ci­ja knjige ”Obno­va i grad­n­ja hramo­va Izvorske paro­hi­je Arhi­jere­jskog namesni{tva pirot­skog” odr‘ana je u ^itaoni­ci Nar­o­dne bib­lioteke.