MIJALKOVIĆ: NEOPHODNO ZAŠTITITI INTERESE RADNIKA KOJI PRIMAJU MINIMALAC 09112021

Sindikalne orga­ni­zaci­je u Srbi­ji nezado­voljne su odlukom vlade da min­i­mal­na cena rada u Srbi­ji u nared­noj godi­ni iznosi 35.000 dinara.