U KOVID AMBULANTI DNEVNO DO 100 PRVIH PREGLEDA

Prethod­nih dana, primet­no je sman­jen­je gu‘vi u odre|enim vre­men­skim peri­od­ni­ma ispred Kovid ambu­lante u Tijabari. Ipak, broj pre­gle­da na dnevnom nivou je oko 300.