SPORTSKI VIKEND 01112021

Ko{arka{i Piro­ta zabele‘ili su ~etvr­tu uza­stop­nu pobedu u prven­stvu po{to su u Hali Kej savladali ekipu @itkobasketa iz Boegra­da sa 81:69. Za raz­liku od njih fud­ba­leri Radni~kog do‘iveli su novi poraz. Evo i najzna~ajnih rezul­ta­ta ostal­ih sport­skih klubova.