U TOKU ZAVRŠNI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PAROHIJSKOG DOMA U PAZARSKOJ CRKVI

U dvori{tu Hra­ma Ro|enja Hris­tovog u toku je druga,zavr{na faza rekon­truk­ci­je Paro­ho­jskog doma.