USVOJEN REBALANS BUDZETA U BABUŠNICI

Na okto­barskom zasedan­ju lokalnog par­la­men­ta u Babu{nici usvo­jen je tre}i ovogodi{nji rebal­ans budzeta.