POMOĆNICA MINISTRA ZA BRIGU O POROIDCI I DEMOGRAFIJU

Pirot je poseti­la pomoćni­ca min­is­tra za brigu o porod­i­ci i demografiju.