U SRBIJI JOŠ 7696 NOVOZARAŽENIH OD VIRUSA KORONA

U Srbi­ji jo{ 7.696 novozara‘enih od virusa korona 

Od posled­i­ca kovid infek­ci­je u posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je pre­minu­lo 57 oso­ba. Lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|eno na COVID ‑19 7.696 oso­ba od 25.161 testi­rane. Na bolni~kom le~enju su 6.733 osobe,od tog bro­ja 278 na respiratorima.