REGISTROVANE 93 NOVOOBOLELE OSOBE SA PODRUČJA OKRUGA

Na podru~ju Pirot­skog okru­ga reg­istrovane su 93 novoobolele osobe od virusa korona, saop{tio je Zavod za javno zdravl­je Pirot. Od tog bro­ja, 60 oso­ba je iz Piro­ta, 12 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Babu{nice i 14 iz Bele Palanke. Pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih pet do sedam puta ve}i. Ju~e je u kovid ambu­lan­ti u Piro­tu obavl­jeno 320 pre­gle­da od kojih je 117 prvih. U kovid ambu­lan­ti De~jeg dis­panz­era obavl­jen je 101 pre­gled. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 53 obolele osobe iz okru­ga. Najvi{e iz Piro­ta 40. Jed­na oso­ba je pre­minu­la u bol­ni­ci. Nije bilo trans­porta obolelih u kovid bol­nicu Kru{evac.