TIGAR A.D. ODOLEVA IZAZOVIMA KOJE DONOSI PANDEMIJA

Fab­ri­ka Tigar Obu}a u doba epi­demi­je korona virusa radi nes­metano u tri smene I odol­e­va iza­zovi­ma aktuelne situacije.