GIMNAZIJA PRVI PUT OBELEŽAVA DAN ŠKOLE 23. OKTOBRA

Gim­naz­i­ja Pirot radi 142 godine. U ovoj {koli je obra­zo­van­je iz razli~itih oblasti stek­lo na hil­jade u~enika, kas­ni­je vrsnih stru~njaka u razli~itim oblas­ti­ma.