PREDNOSTI JESENJE SADNJE VOĆA 20102021

Pri kra­ju je ber­ba vo}aka; svih, osim dun­je i mu{mule ~ija ber­ba tek sle­di. Kraj berbe, vreme je za razmi{ljanje i o sad­nji.