POČELA VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA 20102021

Para­lel­no sa vakci­naci­jom pro­tiv korona virusa u Piro­tu je po~ela i vakci­naci­ja pro­tiv sezon­skog gri­pa. Vakci­na ima dovoljno,ka‘u iz tima za vakci­naci­ju Doma zdravlja.