UKIDANJE EPIDEMIJE AKS‑a U OKRUGU UKOLIKO GODINU DANA NE BUDE NOVOPOTVRĐENIH SLUČAJEVA 19102021

Lovi{ta na podru~ju Ni{avskog okru­ga, kao i na ter­i­tori­ji Bele Palanke i Babu{nice progla{ena su pro{le nedel­je zarazn­im zbog reg­istrovan­ja afri~ke kuge svin­ja. Posle odstrela divljih svin­ja kon­trolom je utvr|eno da su zara‘ene. Nije bilo potrvr|enih slu~ajeva kod doma}ih svin­ja. Kak­va je situaci­ja u lovi{tima i kada bi mog­lo da se o~ekuje uki­dan­je zabrane uzgo­ja svin­ja u seli­ma na kru‘nom putu.