FUDBALERKE JEDINSTVA IZGUBILE OD ZEMUNA

U zaostaloj utak­mi­ci dru­gog kola Prve lige Srbi­je za ‘ene, fud­balerke Jedin­st­va pora‘ene su ju~e u Piro­tu od ekipe Zemu­na 0:1.