BELI GOSTUJU U MEŠEVU

U 10. kolu Srpske lige Istok Radni~ki u sub­o­tu gos­tu­je u Me{evu gde se sas­ta­je sa istoimenom ekipom. U tak­mi­ca po~inje u 14 I 30.