POVEĆAVA SE BROJ GRAĐANA U PIROTU ZA PRVU DOZU VAKCINE

Od po~etka masovne imu­nizaci­je, u pirot­skom okrugu je vakcin­isano oko 36 300 oso­ba. Na punk­tu za vakci­naci­ju na zatvorenom bazenu, nema gu‘ve.