KK PIROT SAVLADAO BEOVUK

U dru­gom kolu Druge mu{ke lige, košraka{i Piro­ta, savladali su na gos­to­van­ju u Beogradu ekipu Beovuk 72 sa 83:73. Pre­ma re~ima tren­era KK Pirot, Zorana Milovanovi}a, svi u na{em timu zaslu‘uju ~estitke za dobru igru. Posle velike borbe, utak­mi­ca je preloml­je­na u posled­njoj ~etvr­ti­ni. Naje­fikas­ni­ji sa 24 poe­na bio je \onli}.