POBEDA TANASKA RAJIĆA, REMI JEDINSTVA PORAZ ZVEZDE 07102021

U vanred­nom 8. kolu Zone Istok Tan­sko Raji} je ju~e u Sokoban­ji savladao Ozren sa 2 : 1 golovi­ma Man~i}a i Ign­ja­tovi}. Zvez­da iz Bla­ta je u Kladovu pora‘ena od \erda­pa sa 7 : 0, dok je Jedin­stvu u Piro­tu igralo nere{eno 1 : 1 sa ekipom Brodor­e­mon­ta iz Klado­va 1 : 1. Gol za na{ tim posti­gao je Milo{evi}.