DNEVNO OKO 350 PREGLEDA U TIJABARSKOJ KOVID AMBULANTI 06102021

Svakod­nevne su gu‘ve ispred pirotske kovid ambu­lante! U De~jem dis­panzeru ju~e je u kovid delu bilo 114 pre­gle­da od kojih 41 % prvih. U Kovid ambu­lan­ti za odrasle u Tijabari ju~e su obavl­je­na 344 pre­gle­da od kojih je 27 % prvih.