IZGRADNJA AUTOBUSKE STANICE PRIORITET LOKALNE SAMOUPRAVE

Urbanisti~ki pro­jekat za izgrad­nju nove auto­buske stan­ice tre­ba­lo bi da bude zavr{en do kra­ja godine. Budu}a stan­i­ca je na parceli koja je u vlasni[tvu Direk­ci­je za imovinu.