SPORTSKI VIKEND

Pirot­s­ki karatista Uro{ Mijalkovi} posle du‘e pauze pono­vo u~estvuje na jed­nom velikom takmi~enju. U 2. Kolu Super B lige za rukometa{ice @RK Pirot do~ekuje ekipu Petrovarad­i­na iz Novog Sada.