RADNIČKI DOČEKUJE VLASINU

U der­bi sus­re­tu 8.kola Srpske lige Istok Radni~ki u nedelju do~ekuje u Piro­tu ekipu Vla­sine iz Vla­sot­in­ca. Bi}e to duel dve izjedna~ene ekipe, Vlasi­na ima bod vi{e u odno­su na Bele. Na{ tim }e biti ja~i za iskusnog Dojki}a koji se vra}a posle izdr‘ane kazne. Sus­ret na Grad­skom sta­dionu po‘inje u 15 sati.