PROMOCIJA GOLFA

U okviru Evropske nedel­je sporta na cen­tral­nom grad­skom trgu danas je odr‘ana i pro­mo­ci­ja gol­fa, u orga­ni­zaci­ji Golf klu­ba Pirot i Golf aso­ci­jaci­je Srbije.