RADNIČKI GOSTUJE U BRZOM BRODU

U 7.kolu Srsp­ke lige Istok pirot­s­ki Radni~ki gos­tu­je u nedelju u Brzom Bro­du, nado­mak Ni{a, gde se sas­ta­je sa ekipom OFK Brzi Brod.