JEDINSTVO BOLJE OD LUŽNICE

U zaostaloj utak­mi­ci dru­gog kola Zone istok Jedin­st­vo je u Piro­tu savlada­lo Lu‘nicu iz Babu{nice sa 3:1.