DVADESET DVE GODINE POSTOJANJA TELEVIZIJE PIROT

Region­al­na Tele­viz­i­ja Pirot danas obele‚‘ava 22. godine pos­to­jan­ja i rada. Uspeh u radu svim zaposlen­i­ma po‘eli su ~elni lju­di Piro­ta, nov­inari i gra|ani.