TAKTIČKO-TEHNIČKI ZBOR ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE 17092021

Odel­jen­je za vanredne situaci­je u Piro­tu obele‘io je danas Dan Sek­to­ra za vanredne situaci­je i slavu svih vatro­gasaca-spasi­la­ca. Aktivnos­ti­ma u cen­tru gra­da pris­ustvo­vali su bro­jni gra|ani.