RADNIČKI DOČEKUJE JEDINSTVO IZ PARAĆINA 17092021

Fud­ba­leri Radni~kog u nedelju do~ekuju Jedinsto iz Para}ina. Me~ na sta­dionu kraj Ni{ave po~inje u 16 sati.