PIROT DOBIO MODERAN TRGOVINSKI CENTAR 17092021

Piro}anci ne}e vi{e morati da za kupov­inu odre|enih proizvo­da odlaze u susedne gradove. U neposred­noj blizi­ni cen­tra gra­da otvoren je veli­ki {oping cen­tar. Sve~anim pro­gramom ozna~en je po~etak rada Puls sop­ing parka.