VASIĆ: PIROT SE ŠIRI I RAZVIJA U SVIM SFERAMA

U toku je izgrad­n­ja otvorenog bazena u Piro­tu. Ure|uje se trg Pirot­skih rat­ni­ka, a do kra­ja godine o~ekuje se zavr[etak zapo~etih rado­va, rekao je u Jutarn­jem pro­gra­mu Tele­viz­ije Pirot gradona~elnik Vladan Vasi}.