NOVA POBEDA FK TANASKO RAJIĆ

Fud­ba­leri Tanas­ka Raji}a u zaostaloj utak­mi­ci prvog kola Zone Istok ruti­n­s­ki su sa 3:1 savladali Lu‘nicu iz Babu{nice. Dva gola posti­gao je Mani}, a jedan Ign­ja­tovi}.