KK PIROT PORAŽEN OD BORCA IZ ZEMUNA

KK Pirot i Borac iz Zemu­na danas su odi­grali jo{ jed­nu tren­ing utak­micu, gosti su pobe­dili sa 81:75. Naje­fikas­ni­ji u na{em timu bio je Ga{i} sa 19 poe­na, Stepanovi} je posti­gao 14, a Stankovi} i \or|evi} po 11. Tokom viken­da KK Pirot }e odi­grati i dve utak­mice na turniru u Ni{u.