KOŠARKAŠI ODIGRALI JOŠ JEDNU TRENING UTAKMICU

Ko{arka{i Piro­ta sino} su odi­grali jo{ jed­nu tren­ing utak­micu i to pro­tiv Bor­ca iz Zemu­na. Me~ je zavr{en bez pobed­ni­ka rez­zul­tat 67 : 67.

https://youtu.be/hY45ySuYIMo