FUDBALERKE JEDINSTVA BOLJE OD MAČVE, ALI OSTALE BEZ BODOVA

Na star­tu prven­st­va Prve lige u fud­balu za ‘ene, fud­balerke Jedin­st­va pora‘ene su u Piro­tu od Ma~ve iz [apca sa 2 : 1.