TENISKI TURNIR „PIROT OPEN 2021.„ 09092021

Do po~etka teniskog fju~ers turni­ra „Pirot open 2021.„ osta­lo je jo{ 10 dana. Orga­ni­za­tor je Teniska akademi­ja Todor­ovi} z podr{ku Teniskog saveza Srbi­je I Gra­da Pirota.