OBELEŽEN DAN OPŠTINE BABUŠNICA 06092021

Babu{nica obele‘ila je Dan op{tine sve~anom akademi­jom. Ovom pri­likom dodel­je­na su i op{tinska priz­nan­ja zaslu‘nim gra|anima.